Проверките на къщите за гости започнаха » Съвети в земеделието

април 24, 2024

Проверките на къщите за гости започнаха

Акценти

  • Представени са документи за платени данъци за всички години - от 2015 до 2018 г.

Първата от проверените къщи за гости е изрядна.

През изминалите почивни дни експерти на Държавен фонд „Земеделие“ и Министерство на земеделието, храните и горите провериха една от 14-те къщи за гости, които ще бъдат инспектирани. Кандидатът в подал проектно предложение чрез МИГ Лясковец-Стражица за финансиране на проект ,,Създаване и развитие на нови туристически услуги в къща за гости „ЕПОХИ ОТ 1871”  Програма за развитие на селските райони (2014-2020 г.). Исканата финансова подкрепа е в размер на 74 804 лв.

Проверената вече „Къща за гости “Епохи 1871” в Лясковец е напълно изрядна и отговаря на всички изисквания. Тя съществува от 2015 г. и се използва по предназначение, има регистър на нощувките и гостите. Това стана ясно от обясненията на Стефан Спасов, началник на отдел в  Министерство на земеделието, храните и горите. Посетители на къщата има не само от България, но и от Португалия, Франция и Румъния. Близо 150 нощувки са регистрирани на месец, а за ден това са около 5 нощувки средно. По време на проверката са прегледани документи за нощувки от ноември 2015 г. до настоящия момент. От тях става ясно, че къщата функционира по предназначение. Представени са документи за платени данъци за всички години – от 2015 до 2018 г. За настоящата 2019 г. са платени и туристическите такси към Община Лясковец.

Стана ясно, че разходите за функционирането на къщата са в съответствие със Стратегията за местно развитие на МИГ Лясковец – Стражица. Имено към нея са кандидатствали собствениците през миналия програмен период и са подали проектно предложение за настоящия.

ДФЗ ще получи изготвените при проверката протокол и доклад. Престои от Фонда да разгледат проекта за допустимост и да извършат допълнителни проверки.

Къща беше проверена първа, но освен нея остават още 13, за които са подадени проекти за развитие на туристически дейности. Поредността на посещенията се определя от медиите.

 

Сродни публикации