Проверките на животновъдните обекти продължават » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Проверките на животновъдните обекти продължават

Акценти

  • Проверките се извършват на случаен принцип и по сигнали

Консултативният съвет по животновъдство ще разгледа анализ на кампанията по директни плащания 2019 г.

На 10 юни 2019 г. се проведе заседание на Консултативния съвет по животновъдство. По време на срещата министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева обясни, че тази година ще се актуализира и надгражда Национална информационна система за регистрация, идентификация, проследяване на  движенията и контрол на здравния статус на животните ВетИС. Тя коментира още, че сега се изясняват финансовите инструменти, за да се случи това.

Важно е да се извършват нужните проверки, за да се открият разминаванията в броя на регистрираните и идентифицирани животни. Именно неточните данни са причина за съмнения в коректността на субсидирането.

Министър Танева даде пример за проверка на животновъден обект с 400 животни, от които са липсвали 314. Проблемът е, че министерството не разполага с толкова голям ресурс, че да инспектира всички стопанства на място. Проверките се извършват на случаен принцип и по сигнали. Те ще продължат съвместно с експерти на БАБХ, обясни още министърът.

От началото на 2019 г. до 31 май включително идентифицирани и въведени в системата са:

  • 80 815 едри преживни животни;
  • 209 099 дребни преживни животни;
  • 40 317 свине;
  • 1 681 еднокопитни;
  • 208 370 пчелни семейства.

До 31.05.2019 г. продължиха пролетните профилактични прегледи на пчелните семейства. Срокът за това беше удължен, заради лошите метеорологични условия. Информацията за тях е в процес на обобщаване.

На заседанието бяха дискутирани Изменения и допълнения на  Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. Обсъдена беше и темата за изготвянето на нов Закон за ветеринарномедицинската дейност.

През месец юли ще се проведе следващото заседание на Консултативния съвет. Предвидено е тогава да бъде представен и анализ на кампанията по директни плащания 2019 г.

 

Сродни публикации