Проверени са всички 14 къщи за гости » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Проверени са всички 14 къщи за гости

Акценти

  • Предвидено е субсидията да бъде използвана за ремонтни дейности на три стаи и на съществуващия ресторант

За последния обект също не бяха установени нередности.

Поредна проверка извършиха днес експерти на Министерство на земеделието, храните и горите и Държавен фонд „Земеделие“. Те посетиха обект, за който кандидатът е подал проектно предложение чрез МИГ Лом. Поискано е финансиране за проект ,, Извършване на ремонтни дейности на хотел-ресторант в гр. Лом, кв. Боруна“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общата стойност на проекта е 54 000 лв., а исканата субсидия е в размер на 41 000 лв.

Семейният хотел е изграден със средства на собствениците. Предвидено е субсидията да бъде използвана за ремонтни дейности на три стаи и на съществуващия ресторант в него.

Протоколът и докладът от проверката ще бъдат предоставени на ДФЗ. След това ще бъде разгледан проекта за допустимост и ще се извършат допълнителни проверки.

Миналата седмица бяха направени общо 14 проверки на проектни предложения за развитие на туристически дейности, подадени чрез Местните инициативни групи.

 

Сродни публикации