Проведе се ІV-тото годишно изложение за ловни трофеи » Съвети в земеделието

юли 25, 2024

Проведе се ІV-тото годишно изложение за ловни трофеи

Акценти

  • Необходимо е за всеки екземпляр да има обосновка за причината за отстрел.

Ловци от Германия присъстваха на събитието

През изминалата седмица се проведе ІV-тото годишно изложение за ловни трофеи. Мероприятието се състоя в местността Лъгът на територията на Държавно ловно стопанство „Росица” до Севлиево. Шест от десетте най-големи трофеи, добити от благородни елени, са именно от територията на Северноцентрално държавно предприятие – Габрово. Там е и една от най-силните популации на тези животни в света.

Родните ловци спазват стриктно подборните критерии за трофейния отстрел.

Гости на събитието имаше чак от Германия. Те успяха да видят  над 40 трофея, които са добити през ловен сезон септември-2018 в териториите на 15 горски и ловни стопанства, прилежащи към четири държавни предприятия. Немските ловци с интерес и удоволствие все по-често ловуват у нас.

На мероприятието беше показан трофей, който е добит от 14-годишен елен отстрелян на територията на ДЛС „Дунав“ – Русе.

Експертите не пропуснаха да припомнят на гостите, че се ловуват предимно престарели и безперспективни за популацията животни. Необходимо е за всеки екземпляр да има обосновка за причината за отстрел.

Междувременно не спират проверките за нарушителите на дърводобива. В дните около мероприятието са задържани общо 23 кубика дърва, два автомобила, четири каруци, три коня, три моторни триона и контролна горска марка. Лесовъд на частна практика и служител на горско стопанство са участвали с други физически лица при извършването на незаконните действия. На всички са съставени актове за нарушение на Закона за горите.

С цел опазване на реда и регламентирания добив на дървен материал продължават проверките на територията на цялата страна.

 

Сродни публикации