Проведе се среща в ИАГ с представители на фирми, стопанисващи дивечовъдните участъци в страната » Съвети в земеделието

декември 03, 2023

Проведе се среща в ИАГ с представители на фирми, стопанисващи дивечовъдните участъци в страната

Акценти

  • Няма законово основание за намаляване на дължимите по договор годишни вноски за стопанисване на дивеча през настоящата година

Зам.-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев и изпълнителният директор на ИАГ инж. Мирослав Маринов се срещнаха с представители на фирми, стопанисващи дивечовъдни участъци в държавните гори.

На срещата беше обсъдена настоящата ситуация, породена от извънредното положение. Участниците в срещата дискутираха възможностите за изпълнение в този контекст на всички договорености по стопанисването и ползването на дивеча в предоставените територии.

„Подкрепяме всички конструктивни предложения. Те са в интерес на държавата и особено по отношение ангажимента за възобновяването на дивечовите запаси в страната“, подчерта заместник-министър Атанас Добрев.

„За нас, като екип, който има задължения по контрол и опазване на горите и дивечовото богатство, е особено важно да поддържаме ефективно и балансирано сътрудничество с вас като едни от неговите основни ползватели. Това е още по-актуално предвид зачестилите набези и бракониерски прояви в горите. Също така и поради негативното отражение на усложнената епидемична картина в последните седмици в съчетание с намалелия запас от дива свиня. Наша обща задача е да гарантираме спазване на мерките, разписани от нас, осигуряващи високо ниво на биосигурност. Така ще можем да предпазим както хората в тази нова ситуация, така и индустриалното свиневъдство, което е важен сектор за икономиката, без това да наруши съществено законосъобразното ползване на дивечовия запас в горите“, подчерта заместник-министър Добрев.

Ръководителите на дивечовъдни участъци и управители на фирми, стопанисващи дивеча в тях, бяха информирани за подготвяни промени в Закона за лова и опазването на дивеча предвид задачите, свързани с изпълнение на плана за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването АЧС в Република България.

 

За автора

Сродни публикации