Проведе се първото заседание на смесената българо-сръбска комисия за сътрудничество в областта на околната среда » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Проведе се първото заседание на смесената българо-сръбска комисия за сътрудничество в областта на околната среда

Акценти

  • От българска страна бяха повдигнати въпроси във връзка със сигналите за трансгранично замърсяване на р. Драговищица и други трансгранични реки

Заместник-министър Николай Кънчев, посланикът на България в Сърбия г-н Радко Влайков и експерти от МОСВ участваха в първото заседание на Смесената комисия за сътрудничество за опазване на околната среда между Република България и Република Сърбия.

То се състоя на 10 октомври 2019 г. в Белград.

По време на срещата беше одобрена Двугодишна работна програма за 2020-2021 г. за прилагане на Меморандума за разбирателство между Министерството на околната среда и водите на България и Министерството на защитата на околната среда на Сърбия. Той бе подписан на 22.01.2019 г. за сътрудничество в областта на околната среда.

От българска страна бяха повдигнати въпроси във връзка със сигналите за трансгранично замърсяване на р. Драговищица и други трансгранични реки. В резултат на проведените дискусии Съвместната комисия взе решение до края на 2019 г. да бъде създадена работна група за провеждане на координиран мониторинг за изследване на качеството на водите на трансграничните реки.

Работната група ще има за задача да направи и преглед на нормативната база на двете страни по отношение на:

  • – мониторинга;
  • – методите за пробовземане и анализ;
  • – референтните стойности на показателите;
  • – дейностите по извършване на пробовземане;
  • – транспортиране;
  • – измерване и изпитване на водите;
  • – анализ на получените резултати и извършване на координиран мониторинг на трансграничните реки.

Смесената комисия прие също предложението да се формира и експертна работна група, която да разработи процедурен ред за провеждане на трансгранична процедура за Оценка на въздействието върху околната среда между двете страни, тъй като България и Сърбия са страни по Конвенцията за ОВОС в трансграничен контекст. Работната група има за задача да изготви проект на двустранно споразумение за прилагане на конвенцията за ОВОС в трансграничен контекст, с което да се уредят сроковете и реда за провеждане на процедурата и публичните консултации, в това число на обществени обсъждания на териториите на двете държави, реда за размяна на документацията и нейното публично оповестяване, както и предоставянето ú на официалните езици на двете страни.

 

За автора

Сродни публикации