Проведе се заседание на Специалния комитет по селско стопанство относно правилата на ОСП » Съвети в земеделието

юли 13, 2024

Проведе се заседание на Специалния комитет по селско стопанство относно правилата на ОСП

ОСП

Акценти

  • Някои ДЧ изказаха критична позиция по отношение на предложеното ниво на подкрепа

На 9 март 2020 г. се проведе заседание на Специалния комитет по селско стопанство.

На него беше обсъдено ревизирано предложение на Председателството за Регламент относно преходните правила на ОСП. Целта е приемане на частичен общ подход (без въпроси, касаещи многогодишната финансова рамка) на заседанието на министрите на 23 март 2020 г.

Във връзка с продължителността на преходния период Председателството за момента запазва текста, предложен от Комисията за една година. Предлага се министрите да приемат обща декларация с ангажимент срокът да бъде преразгледан преди приемането на общия мандат.

Относно преходната националната помощ България и други ДЧ, които подкрепят нейното продължаване, приветстваха възможността да се прилага и през 2021 г. на същото ниво както през 2020 г. Някои ДЧ изказаха критична позиция по отношение на предложеното ниво на подкрепа. Поискаха повече яснота и гаранции, че помощта ще бъде преустановена в ясен период от време.

СКСС получи информация за хода на преговорите с Обединеното кралство по санитарните и фитосанитарните изискания, които да не бъдат занижени в бъдеще до края на преходния период:

  • – за запазване на нивото на защита на географските указания и установяване на механизъм за защита на бъдещи географски указания;
  • – друга информация по текущи преговори, свързани с търговията със селскостопански стоки.
 

За автора

Сродни публикации