Проведе се дебат по Пакета за реформата на ОСП след 2020 г. » Съвети в земеделието

октомври 30, 2020

Проведе се дебат по Пакета за реформата на ОСП след 2020 г.

Акценти

  • Делегациите бяха запознати и със Съобщението на Комисията относно засилването на действията на ЕС за защита и възстановяване на световните гори

Държавите членки подкрепиха предложението на финландското председателство за увеличение на финансовата гъвкавост при разпределението на директните плащания след 2020 г.

Тази гъвкавост е един от дискусионните въпроси по Предложението на Европейската комисия за стратегическите планове на държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика след 2020 г.. Финландското председателство предложи разпоредби за по-голяма гъвкавост при разпределението на средствата за директни плащания.

Предложението, което има за цел да се избегне риска от липса на средства в случай на повече подадени искания от очакваното, беше приветствано от държавите членки.

СКСС направи обмен на мнения относно:

  • – секторните интервенции и по-специално относно обхвата на т.нар. „други сектори“;
  • – възможността за промяната;
  • – въвеждане на нови продукти в списъка от продукти;
  • – формата на сътрудничество в „други сектори“ за целите на секторна подкрепа.

Делегациите бяха запознати и със Съобщението на Комисията относно засилването на действията на ЕС за защита и възстановяване на световните гори.

Финландското председателство работи по приемане заключения на Съвета по темата до края на 2019 г.

По време на заседанието беше предоставена информация  от ЕК относно среща на министрите на земеделието на страните от Г-20 (11-12 май 2019 г. Ниигата).

 

За автора

Сродни публикации