Ще се реши ли проблемът с двойния стандарт при храните » Съвети в земеделието

юли 16, 2024

Ще се реши ли проблемът с двойния стандарт при храните

Акценти

  • От съществено значение за решаване на проблема е създаването на централен орган, който да следи за спазването на стандарта

По проект започва изследването на храни и спиртни напитки

По Програма на Европейския съюз за потребителите (2014-2020 г.) са отпуснати финансови средства, с чиято помощ Комисията за защита на потребителите започва изпълнението на проект, свързан с двойния стандарт при храните.

Целта на проекта е да се направи проучване на пазара на храни, спиртни напитки и големите им дистрибутори в Европейския съюз. Предвидено е да се изготвят:

  • работни документи;
  • методи за провеждане на лабораторни тестове;
  • тестове за установяване наличието или липсата на двоен стандарт в качеството на изследваните продукти.

За провеждане на проучването ще бъдат осигурени храни и спиртни напитки от различни търговски центрове в ЕС и Република България. Те ще бъдат лабораторно изследвани и изпитани.

Ще бъдат публично оповестени получените резултати от проекта, а също и установените добри практики за взаимодействие между институциите.

Необходимо е чрез изпълнението му да се постигне по-добра работа и координация между институциите, които отговарят за прилагането на законодателството за защита на потребителите. Те трябва да съблюдават изпълнението на европейските регламенти, обхващащи проблемите с нелоялните търговски практики. Предвиденият срок за изпълнение на проекта е 18 месеца.

По-рано тази година от Европейската комисия беше одобрено предложението за въвеждане на програма за борба с двойния стандарт при храните. Неправителствени организации могат да кандидатстват за участие по нея.

Работата по създаването на законодателна рамка се очаква да стартира в началото на 2019 година, а събирането на първите проекти в края на следващата година.

Наличието на двойни стандарти в ЕС е изключително голям проблем. Ако преди време той е бил отричан, то сега след редица изследвания и проверки вече е доказан. Много работа е нужно да се свърши, за да се постигне уеднаквяване на стандарта в Източна и Западна Европа. За Източна Европа първо е нужно да се започне с уеднаквяване на критериите за храните, а след това да се премине и към козметичните продукти. От съществено значение за решаване на проблема е създаването на централен орган, който да следи за спазването на стандарта. Това ще позволи на хората в различните държави на ЕС да имат достъп до храни с еднакво качество.

От 1 януари 2019 г. влиза в сила новият бюджет по програмата. Очаква се в последното тримесечие на годината да започне и подаването на проектните предложения от организациите, които желаят да участват.

 

Сродни публикации