При 15 животни е установена положителна проба за бруцелоза в района на град Рила » Съвети в земеделието

май 19, 2024

При 15 животни е установена положителна проба за бруцелоза в района на град Рила

При 15 животни е установена положителна проба за бруцелоза в района на град Рила. На 23 септември са започнали вторите серологични изследвания на всички дребни преживни, едри преживни и еднокопитни, показали отрицателни резултати при първите изследвания в заразените селища. До 20 октомври са изследвани повторно общо 2790 кози, овце, биволи, говеда и еднокопитни. От тях положителни стойности за бруцелоза са показали 11 кози и 3 овце от стопанства в гр. Рила и с. Смочево, както и 1 пръч. Ощият брой на хуманно унищожените животни е 230 кози, от които 191 са заразени, 4 говеда, 14 овце и 11 кучета. Няма данни за нови хора, заразени от бруцелоза.

 

За автора

Сродни публикации