При спазването на какви законови изисквания е допустимо загробването на животни » Съвети в земеделието

април 22, 2024

При спазването на какви законови изисквания е допустимо загробването на животни

Акценти

  • За водоизточници от повърхностни води, пояс втори, е абсолютно забранено да се използва теренът за нови или съществуващи гробища

Спазването им може да сведе до минимум риска от замърсяване на водоемите.

От 29 юли 2019 г. са в сила нови мерки за борба с Африканската чума по свинете. В края на миналата седмица министърът на околната среда и водите издаде заповед, според която всички искания за площадки за загробване на животни трябва да бъдат съгласувани в максимално кратък срок. Целта е да се избегне забавяне.

Днес пред БНР експертът по хидрология и дългогодишен ръководител на дирекция „Управление на водите“ в Министерството на околната среда и водите Асен Личев коментира възможността за разпространение на заразата. Той обясни, че вируса е много устойчив. Независимо, че животните са умъртвени, заразата продължава да живее в труповете им. Необходимо е да се изпозлват подходящи дезинфекционни средства. Чрез тях може да бъде инактивиран вируса в околната среда, включително и във водата.

В българското законодателство с наредба са урегулирани условията и реда на експлоатация на санитарно охранителни зони около водоизточниците за питейно водоснабдяване. Съгласно нея за водоизточници от повърхностни води, пояс втори, е абсолютно забранено да се използва теренът за нови или съществуващи гробища. Това изключва и възможността за използването й като терен за загробване на трупове на прасета.

По отношение на подземните води, в незащитените от тях, в терасата на река Дунав, е абсолютно забранено прякото отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества. Спазването на тези изисквания би свело до минимум риска от замърсяване на подземните води. Това обясни Асен Личев.

Според него би било добре да се създадат мрежа от одобрени депа. Те следва да могат да приемат опасни животински отпадъци не само от прасета, но и от други животни.

 

Сродни публикации