При пшеницата ще се наблюдава фенофаза млечна зрялост » Съвети в земеделието

април 22, 2024

При пшеницата ще се наблюдава фенофаза млечна зрялост

Акценти

  • През първата половина на периода валежи със стопанско значение не се прогнозират

През изтеклия седемдневен период развитието на земеделските култури протичаше при поднормени температури.

Падналите валежи, на много места в страната между 10-30 l/m2, подобриха условията за развитието на селскостопанските култури.

През следващите седем дни се очаква повишаване и стабилизиране на температурите и подобрение на топлинните условия. Ще протичат вегетационните процеси при земеделските посеви и трайните насаждения. В последните дни от периода са възможни валежи на изолорани места в полските райони от страната и последващо подобрение на почвеното овлажнение. При пшеницата масово ще се наблюдава фенофаза млечна зрялост, а при площите с ечемик восъчна зрялост. При царевицата ще продължава листообразуването, а при слънчогледа листообразуване и залагане на съцветията. В рапичните посеви ще протича узряване.

През по-голямата част от периода условията ще са подходящи за извършване на агротехническите мероприятия и растителнозащитните третирания в посевите и трайните насаждения. Остава вероятността за опасни метеорлогични явления и нанасяне на повреди по земеделските култури.

 

За автора

Сродни публикации