При пшеницата ще протичат фазите трети лист, преход към братене и братене » Съвети в земеделието

април 13, 2024

При пшеницата ще протичат фазите трети лист, преход към братене и братене

Акценти

 • При посевите засети в края на месец октомври и през първото десетдневие на ноември ще се наблюдават фазите поникване и начално листообразуване

През следващия период агрометеорологичните условия ще се определят от температури над климатичнaтa нормa за третото десетдневие на ноември и чести превалявания.

През изтеклия седемдневен период в част от Север на и Южна България падналите валежи в Ново село, Видин, Враца, Лом, Оряхово, Плевен, Велико Търново, Свищов, Кюстендил, Стара Загора, Казанлък, Сливен и Чирпан бяха между 15-30 l/m2.

В районите на Кърджали и Сандански – над 40 l/m2.

Валежите подобриха:

 • – почвените запаси от влага в горните 20-30 cm;
 • – условията за протичане на вегетационните процеси при вече засетите и поникнали есенни  култури.

Прогнозираните валежи в по-голямата част от страната, с изключение на източните райони ще увеличат влагозапасите в горните почвени слоеве.

Предвид относително високите за сезона температури и подобрените условия на почвено овлажнение, вегетационните процеси при есенните посеви ще протичат с нормални темпове.

През периода при пшеницата предимно в източните части от страната ще протичат фазите:

 • – трети лист;
 • – преход към братене;
 • – братене.

При посевите засети в края на месец октомври и през първото десетдневие на ноември ще се наблюдават фазите поникване и начално листообразуване.

Тези фази ще се наблюдават в районите на:

 • – Търговище;
 • – Бъзовец;
 • – Павликени;
 • – Кнежа;
 • – Казанлък;
 • – Кюстендил.

Честите валежи през периода ще възпрепятстват провеждането на сезонните агротехнически мероприятия като извършване на фитосанитарни дейности в овощните насаждения. В източните райони на страната, където не се очакват валежи, условията ще са подходящи за провеждане на дълбока оран на полетата предвидени за пролетни окопни култури.

 

За автора

Сродни публикации