При проверка откриха животни без идентификатор » Съвети в земеделието

декември 03, 2023

При проверка откриха животни без идентификатор

Акценти

  • Установено е, че част от конете, кравите и телетата дори не са били с поставен идентификатор

В различни стопанства у нас много от животните се отглеждат без да се спазват ветеринарномедицинските изисквания

В резултат на различните болести по животните регистрирани тази година стана ясно, че в някои стопанства не се спазват законовите изисквания за отглеждането им.

Преди дни е подаден сигнал за безстопанствени животни, които се отглеждат без контрол и причиняват вреди на селскостопанската продукция. В резултат на това е проведена акция в село Славяни и е установено, че в множество стопанства животните се отглеждат без да са спазени ветеринарномедицинските изисквания.

Проверени са и множество ниви и ливади. Установено е, че част от конете, кравите и телетата дори не са били с поставен идентификатор.

Съставени са актове заради административните нарушения на Закона за ветеринарномедицинската дейност и констативни протоколи.

 

Сродни публикации