При кого отиват европарите за директните плащания » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

При кого отиват европарите за директните плащания

Акценти

  • Според оповестените данни цели 67 % от средствата са разпределени между 100 свързани лица

Най-честите практики за усвояване на повече средства са чрез подставени лица и раздробени ниви

Криминалните практики за усвояването на директните плащания за обработваеми земи стават все по-често срещано явление у нас. Това стана ясно от доклада на Центъра за изследване на демокрацията. Според оповестените данни цели 67 % от средствата са разпределени между 100 свързани лица. Реално това са 3 700 физически и юридически лица. По-интересен е фактът, че челната петица от юридическите лица се състои от фирми, собственост само на едно семейство.

В селското стопанство през 2018 г. ще влязат 2,91 млрд. лева, като 2,64 млрд. лева от тях ще бъдат осигурени от еврофондовете. Общият размер на финансово подпомагане от тях за България ще бъде в размер на 4,2 млрд. лева.

В резултата на приетите тавани от 300 хил. евро от 2014 г. насам се наблюдава тенденция на раздробяване на стопанствата. Така чрез подставени лица усвояването на средства става в по-големи размери. Към момента текат дебати относно размера на таваните, които ще бъдат наложени след 2020. Според новата Обща селскостопанска политика идеята те да са в диапазона от 60 до 100 хил.евро може да създаде трудности пред някои от стопаните. Ако тези цифри влязат в сила, то за усвояване на по-големите размери от плащанията по-едрите бенефициенти ще трябва да разбият стопанствата си и да създадат най-малко 47-48 фирми.

„За“ или „против“ таваните на директните плащания

В опитите си да реши проблема с комасацията на земеделските земи от министерството на земеделието, храните и горите са подготвили промени в Закон за поземлените отношения и опазването на земеделските земи.

съдийско чукче

Страната ни се нарежда на първо място по брой собственици на земя. Повече от 3 милиона са притежателите на над 20 млн. парцела земя. У нас масово един имот има много на брой собственици. По тази причина според проекта е предвидено да се създаде общо събрание на собствениците. То ще трябва да изготвя план за комасация на земите, да избира участващите в него парцели, бюджета за целта. В законопроекта е описан и начина, по който ще трябва да се случи всичко това. Описани са и новите такси и глоби.

 

Сродни публикации