При зимната рапица се наблюдава развитието на цветни пъпки » Съвети в земеделието

декември 06, 2023

При зимната рапица се наблюдава развитието на цветни пъпки

Акценти

  • Очакват се закъснения при сеитбата на слънчогледа

През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще претърпят съществена промяна.

През първите дни от периода се прогнозира повишение на температурите. В полските райони средноденонощните им стойности ще достигнат и надвишат биологичния минимум, необходим за вегетацията на зимните житни култури и рапицата.

Нормализиране на температурните условия и активизиране на вегетационните процеси при есенните посеви и засетите пролетни култури се прогнозира в края на периода. В края на първото десетдневие на април при пшеницата и ечемика ще се наблюдават фазите: братене, преход към вретенене и фаза вретенене предимно при посевите в част от Дунавската равнина и в източните райони на страната. При зимната рапица ще се наблюдава начало на фаза бутонизация.

До края на първото десетдневие на април на много места в полските райони високото съдържание на влага в горните почвени слоеве. Те са вследствие от падналите значителни валежи в началото на пролетта. Ще се възпрепятства провеждането на предсеитбените обработки и сеитбата на средноранните пролетни култури.

Поради тази причина се очакват закъснения при сеитбата на слънчогледа. До средата на първото десетдневие на април е агротехническият срок за сеитбата на слънчогледа в Дунавската равнина. До края на десетдневието – в Североизточна България, в крайморските райони и високите полета на Югозападна България.

Подходящи условия за провеждане растителнозащитните пръскания при овощните култури, незасегнати от пролетните слани, ще има през втората половина от периода.

 

За автора

Сродни публикации