Приоритет на МЗХ е развитието на малките и средни стопанства » Съвети в земеделието

май 19, 2024

Приоритет на МЗХ е развитието на малките и средни стопанства

Министерството на земеделието и храните има за приоритет развитието на малките и средни стопанства.Това заяви зам.-министър д-р инж. Валентина Маринова при откриване кръгла маса на тема: Семейно земеделие и заетост в КТ „Подкрепа“.  Събитието се реализира в рамките на международната година на семейното земеделие, инициирана от ООН и в контекста на прилагане на Европейска стратегия за заетост 2020. Заместник-министър Маринова посочи, че за да се гарантира устойчивост на малките стопанства ще се използват всички инструменти от Първи и Втори стълб на Общата селскостопанска политика /ОСП/.
Тя изтъкна, че в директни плащания се въвежда схема за специално подпомагане на малки ферми. „С въвеждането на новата схема за директни плащания за дребни земеделски стопани се планира да се повиши конкурентоспособността на малките стопанства, да се подпомогнат доходите и заетостта“ добави заместник- министърът.
Зам.- министър Маринова съобщи, че от 2015 г. ще бъде въведена отделна схема за млади земеделски стопани, които започват дейност в земеделието.„По този начин фермерите на възраст до 40 г., получаващи директни плащания на площ ще имат надбавка от 25% от размера на плащането на площ“ поясни тя.
Заместник-министърът изтъкна, че чрез новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.се създава благоприятна среда за развитие на стартиращи микропредприятия извън земеделието и горското стопанство. „Мерките за не земеделски дейности са предпоставка за развитие на дейности в сферата на услугите, производство на неземеделски продукти, развитие на селски туризъм и др.,които отварят работни места“. Според нея всички тези мерки предоставят възможности за заетост за хората, които разполагат с малки стопанства да си гарантират доходи и заетост.

 

За автора

Сродни публикации