Приключи приемът по мерки А, Б и Е от Националната програма по пчеларство 2020-2022 г. » Съвети в земеделието

юни 22, 2024

Приключи приемът по мерки А, Б и Е от Националната програма по пчеларство 2020-2022 г.

Акценти

  • Националната пчеларска програма е с бюджет от близо 19,2 млн. лева

Приемът по мерките А, Б и Е от НПП 2020-2022 г. приключи.

Пчеларите кандидатстваха до 18 март 2020 г. за подпомагане по мерките А, Б и Е от НПП 2020-2022 г.

Документите за настоящата финансова година се приемаха в централното управление на ДФЗ-РА.

По Мярка А се приемаха заявления за подпомагане:

  • – дейност 2 „Обмен на знания и добри технологични практики за отглеждане на пчелните семейства“;
  • – дейност 3 „Популяризиране на българските пчелни продукти, чрез организиране на базари, в които участват местни пчелари“.

По Мярка Б пчеларите кандидатстваха за дейност 3 „Изследване на пчелните семейства за наличие на нозематоза и нейното разпространение на територията на страната“.

По Мярка E приемът беше отворен за дейност 3 (тема) „Мониторинг на остатъци от пестициди в пчели от райони с интензивно земеделие“.

Националната програма по пчеларство за периода 2020-2022 г. е одобрена от Европейската комисия с Решение за изпълнение (ЕС) 2019/974 от 12 юни 2019 г. Програмата е с общ бюджет от близо 19, 2 млн. лева, от които 50% са осигурени от ЕС и 50% национални средства. За 2020 година финансовият ресурс е в размер на 6 399 307 лева.

 

За автора

Сродни публикации