Приключи подаването на схеми за площите с житни култури » Съвети в земеделието

декември 02, 2021

Приключи подаването на схеми за площите с житни култури

Акценти

  • Кметовете на населените места или общинските служби по земеделие следва да съдействат на земеделските стопани

Документите се използват за осигуряване на пожарна безопасност.

Всички земеделски стопани, които обработват над 100 дка трябваше до днес, включително да предоставят в Регионалната служба по пожарна безопасност схеми за площите с житни култури в стопанствата си. За  неспазване на определения срок са предвидени санкции. Изискуемите документи следва да помогнат за осигуряване на пожарна безопасност и бърза реакция на огнеборците в случай на нужда.

Необходимо е в схемите на стопанствата да бъдат посочени:

  • разположенията на пшеничните масиви;
  • пожарозащитните ивици;
  • пътищата за придвижване на пожарната техника;
  • действащите водоизточници.

Кметовете на населените места или общинските служби по земеделие следва да съдействат на земеделските стопани. За целта те могат да им  предоставят копие от картата на землището. Така фермерите ще могат с точност да нанесат разположението на нивите с пшеница, ечемик и тритикале. Задължително е земеделската техника и площадките с лесно запалими течности да бъдат оборудвани с пожарогасители.

 

Сродни публикации