Приключи жътвата на маслодайна рапица и ечемик в Добричка област » Съвети в земеделието

май 25, 2024

Приключи жътвата на маслодайна рапица и ечемик в Добричка област

Приключи жътвата на маслодайна рапица и ечемик в Добричка област, пшеницата е прибрана почти на 90%.
Производството на маслодайна рапица в областта е 47 240 тона при засети общо 152 193 дка. Пропадналите площи са 2 134 дка, в общините Балчик (916 дка), Генерал Тошево (920 дка) и Крушари (297 дка). Средният добив в Добричко е 315 кг/дка, най-високи добиви са отчетени в общините Добрич-селска – 368 кг/дка, Добрич – 361 кг/дка и Каварна – 360 кг/дка. В полетата с рапица са работили общо 130 зърнокомбайна, 114 – в полетата с ечемик. При тази култура средният добив в областта е 478 кг/дка. Най-високи добиви са отчетени в община Балчик – 550 кг/дка, община Генерал Тошево – 500 кг/дка и Добрич – 483 кг/дка. Общо засетите площи с ечемик в района са 67 387 дка. Пропаднали площи има само в община Каварна – 951 дка. Прибирането на пшеница е приключило в общините Добрич и Шабла. Средният добив за областта е 529 кг/дка. За момента най-високи са добивите в общините Балчик – 574 кг/дка, Добрич-селска – 568 кг/дка, Генерал Тошево – 550 кг/дка и Добрич – 548 кг/дка. В Добричка област засетите с пшеница площи са 1 199 347 дка. Пропаднали площи има само в две общини – Добричка – 419 дка и Тервел – 52 дка. Към приключване е жътвата на пшеница в общините Тервел, Каварна, Добрич-селска и Крушари. В полетата с пшеница до момента са работили 405 комбайна. Тази година средният добив при черешите е 312 кг/дка. Приключило е прибирането на реколтата. Този вид трайни насаждения се отглеждат във всички общини на областта, с изключение на община Шабла. Най-високи добиви са отчетени в общините Крушари и Тервел – 500 кг/дка. Общо за областта получената продукция е малко над 391 тона. Средният добив на праскови за момента в Добричка област е 277 кг/дка. Реколта се прибира в две общини за момента – Добрич и Добрич-селска. Общо плододаващите площи са 380 дка. Средният добив на кайсии в района е 414 кг/дка. В община средният добив е 500 кг/дка, в община Добрич – 76 кг/дка, в община Добричка – 63 кг/дка. Получената продукция за момента е над 206 тона. Общо плододаващите площи – 1 114 дка. Прибирането на друг вид трайни насаждения – лавандула, все още не е приключило в областта. За момента получената продукция е 1 377 тона, средният добив – 439 кг/дка. Най-високи добиви са отчетени в общините Каварна – 900 кг/дка, Генерал Тошево – 550 кг/дка, Тервел – 500 кг/дка. Общо плододаващите площи с лавандула в областта са 4 461 дка.

 

За автора

Сродни публикации