Приключи възстановяването на подпорната стена до село Катуница » Съвети в земеделието

юли 23, 2024

Приключи възстановяването на подпорната стена до село Катуница

Приключи възстановяването на пропуканата подпорна стена на река Чая, край пловдивското село Катуница, което беше възложено на “Напоителни системи” ЕАД.

„Извършените дейности по укрепването на реката са изправяне на коритото и възстановяване на заливаемата тераса, заскаляване за намаляване агресията на водата към бреговете. Почистена е от храстовидна и дървесна растителност, които са отклонявали теченията й. Брегът е укрепен и трамбован. Подпорната стена е окончателно завършена и предстои комисия да приеме обекта“. Това съобщи Снежина Динева, изпълнителен директор на “Напоителни системи” ЕАД.

В резултат на обилните валежи, в началото на месец февруари, укрепителната стена на река Чая в района на село Катуница се скъса и пропадна.  Последва бърза реакция на всички отговорни институции. Особеното в случая произлизаше от това, че реката попада  в защитената зона на Натура 2000.

 

Сродни публикации