Приключиха кръстосаните проверки за Кампания 2018 » Съвети в земеделието

юли 24, 2024

Приключиха кръстосаните проверки за Кампания 2018

Акценти

  • 9 456 са земеделските стопани, при които има констатирано двойно деклариране на площи и то е в общ размер от 5 457 ха

Вече приключиха кръстосаните проверки за Кампания 2018 и с резултатите от тях се наблюдава ясна тенденция на намаляване общия размер на застъпените площи. За тази година 9 456 са земеделските стопани, при които има констатирано двойно деклариране на площи и то е в общ размер от 5 457 ха. През изминалата година цифрите са показвали, че с 1 000 повече са били кандидатите очертали над 6 000 ха.

С цел да бъдат известени стопани започва изпращането на уведомителните писма за размера на двойно застъпените площи. Всеки получил такова трябва да подаде документи, за да докаже правото си за ползване на очертаната от него земя. Това трябва да се случи в срок от 20 работни дни от датата на получаване на уведомителното писмо, но не по-късно от 1 декември 2018 г. Тези срокове са съгласно изискванията в чл. 17, ал. 3 от Наредба 5 за условията и реда за подаване на заявления по схемите и мерки за директни плащания.

класьори с документи

Всеки земеделски стопанин има възможност да направи електронна справка, за да разбере има ли застъпвания в площите му и в какви размери. В случаите, когато кандидатите открият, че земите им са двойно декларирани, могат да подадат документи за доказване на правата си още преди да са получили уведомително писмо.

 

Сродни публикации