Приключиха кръстосаните проверки за Кампания 2019 » Съвети в земеделието

юни 06, 2023

Приключиха кръстосаните проверки за Кампания 2019

Акценти

  • При обработката на тези площи ДФЗ ще ползва данни за регистрирано правно основание

 ДФ „Земеделие“ приключи кръстосаните проверки по подадените заявления от земеделските стопани за подпомагане по схемите и мерките на директните плащания за Кампания 2019.

В заявленията на 10 992 бенефициенти са установени двойно декларирани площи в размер на 5 901 ха. За сравнение за Кампания 2018 застъпвания бяха констатирани при 9 456 кандидати. Общата площ е 5 457 ха.

Информация за установените застъпвания е публикувана в раздел „Справки“. Секцията е „Двойно декларирани площи“, в индивидуалния профил на всеки земеделски стопанин в Системата за електронни услуги на ДФЗ.

С цел намаляване на административната тежест не се налага земеделските стопани да се явяват в областните дирекции на ДФЗ за предоставяне на документи за изясняване принадлежността на двойно декларираните площи.

При обработката на тези площи ДФЗ ще ползва данни за регистрирано правно основание. Те са предоставени от МЗХГ.

ДФЗ информира бенефициентите, че в срок до 1 декември 2019 е възможно подаване на искания за оттегляне по подадените през кампания 2019 заявления при спазване на реда и условията на Наредба № 5 от 2009 г.

 

За автора

Сродни публикации