Приключиха дискусиите за първия от трите SWOT-анализа за ОСП 2021-2027 г. » Съвети в земеделието

май 26, 2024

Приключиха дискусиите за първия от трите SWOT-анализа за ОСП 2021-2027 г.

Акценти

  • В детайли бяха разгледани и секторните анализи, темите за заетостта и привличане на млади земеделски стопани

Институтът по аграрна икономика и  браншът проведоха срещи относно изготвянето на Анализа на състоянието на селското стопанство.

Това е първият от трите SWOT-анализа. На база на анализите ще се изготви стратегическият план, съгласно изискванията на новата законодателна рамка за ОСП 2021-2027 г.

В дискусиите участие взеха представители на:

  • – Национална асоциация на зърнопроизводителите;
  • – Асоциация на земеделските производители в България;
  • – Национална овцевъдна и козевъдна асоциация;
  • – Институт за агростратегии и иновации.

По време на срещите бяха обсъдени проблемите в отделните сектори и бяха дадени конкретни бележки по структурата и съдържанието на анализа. Браншът направи предложения по анализите на отделните специфични цели на новата ОСП относно стимулирането и споделянето на знания, иновации и цифровизация.

Акцент беше:

  • – анализът на земеделските доходи;
  • – пазарната ориентация;
  • – конкурентоспособността;
  • – научните изследвания.

В детайли бяха разгледани и секторните анализи, темите за заетостта и привличане на млади земеделски стопани, както и връзката между научните институти и земеделските производители.

Доц. д-р Божидар Иванов, ръководител на екипа в Института по аграрна икономика, който е ангажиран с изготвянето на анализа, пое ангажимент да отрази напрбоавените бележки и коментари. Веднага след това ще се премине към втори етап на идентифициране на потребностите по анализа на конкретните специфични цели, заложени от Европейската комисия за новата ОСП.

Припомняме, че крайният срок за изпращане на становища по проекта на анализа беше 23 август 2019 г.

 

За автора

Сродни публикации