Приключва приемът на заявления за хуманно отношение към свинете » Съвети в земеделието

юли 31, 2021

Приключва приемът на заявления за хуманно отношение към свинете

Акценти

  • Приемът по първи транш за подпомагане на угоени прасета започна на 2 май и ще приключи на 17 май 2019 г.

Кандидатстването за подпомагане на угоени прасета ще протече на три транша през годината.

Утре, на 17 май 2019 г. приключва приемът на заявления по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“.

Тук става въпрос за приемът по първия транш за подпомагане на угоени прасета. Предвидено е кандидатстването за финансова помощ да се проведе на общо три транша.

Заявленията за втория ще приемат от 2 до 17 септември 2019 г., а за трети – от 7 до 18 октомври 2019 г..

 

Финансовата помощ трябва да бъде изплатена в срок до един месец след крайната дата за подаване на заявления. Финансовият ресурс по схемата за 2019 г. е в размер на 33 000 000 лева.

Мерките, за които ще бъде отпускана държавна подкрепа и попадат в схемата за хуманно отношение към свинете са:

  • Мярка А – Осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10% над задължителния стандарт;
  • Мярка Б – Осигуряване на изкуствено осветление за най-малко 11 часа (повече отколкото се изисква по стандарт);
  • Мярка В – Използване на фуражи, съдържащ деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг.;
 

Сродни публикации