Признатите организации на производителите на череши и вишни също ще получават помощ за реализация на реколтата » Съвети в земеделието

юни 22, 2024

Признатите организации на производителите на череши и вишни също ще получават помощ за реализация на реколтата

Акценти

  • До 15 юни организации на производителите също могат да кандидатстват за подпомагане за реализация на реколтата

УСна ДФ „Земеделие” разшири обхвата на схемата de minimis.

Тя бе одобрена на 12 май като стимул за българските овощари при реализацията на реколтата от български череши и вишни през настоящата изкупна кампания.

Право на подпомагане ще имат:

  • – не само земеделски стопани;
  • – признати организации и групи на производители в скетор „Плодове и зеленчуци“, които отглеждат череши и вишни.

Помощта е част от мерките, които се въвеждат от държавата като облекчения за земеделските стопани, заради пандемията от коронавирус.

Финансова подкрепа получават преработвателните предприятия. Субсидията покрива част от разходите, свързани с изкупуването, транспорта и преработката на реколтата тази година.

Преработвателите трябва да са регистрирани по чл. 12 от Закона за храните и да са вписани в публичния регистър на БАБХ. За да получат средства по държавната помощ, е необходимо предприятията да отчетат с фактури закупените количества български череши пред ДФЗ.

Добивите следва да са произведени от земеделските стопани, участвали по схемата за обвързано подпомагане за Кампания 2019 и са били допустими за подпомагане. Сега се включват и признати от министъра на земеделието, храните и горите групи и организации на производители в сектор „Плодове и зеленчуци“,

обединяващи земеделски производители на череши и вишни и чиито членове са зявили през Кампания 2019 участие по схемата за обвързано подпомогане за плодове (череши или вишни) и да са били допустими за подпомогане.

 

За автора

Сродни публикации