Приеха промените в закона за рибарството и аквакултурите » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Приеха промените в закона за рибарството и аквакултурите

Акценти

  • Публичното оповестяване на организациите и списъците с аквакултурите ще се извършва на интернет страниците на МЗХГ и ИАРА

По нов начин вече ще се признават организациите в сектора

На второ четене парламентът прие Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и авакултурите съобщи агенция Фокус. С направените промени министърът на земеделието, храните и горите вече ще може да признава организациите в сектора на рибарството. С наредба той ще трябва да определя реда и условията за признаване на организации на производители, на асоциации на организации на производители и на междубраншови организации на национално ниво.

Организациите ще трябва да подават заявление. Със заповед на министъра ще бъде назначавана постоянна комисия, която ще трябва да извърши проверка. Съставът й ще включва представители на министерството, Държавен фонд „Земеделие“ и Изпълнителната агенция по рибарството и аквакултурите (ИАРА). На заявленията ще бъде даван отговор в срок до три месеца след подаването им.

съдебно чукче

Новото, което предстои да се случи е публичното оповестяване на организациите и списъците с аквакултурите. То ще се извършва на интернет страниците на министерството и ИАРА.

 

Сродни публикации