Приеха проект на нов закон за по-строг контрол по агрохранителната верига » Съвети в земеделието

юни 25, 2022

Приеха проект на нов закон за по-строг контрол по агрохранителната верига

Акценти

  • Към момента отделните елементи на агрохранителната верига са регламентирани поотделно в няколко закона

Правителството прие проект на нов Закон за управление на агрохранителната верига.

Това съобщиха от правителствената информационна служба. Целта е да се гарантира висока степен на защита на здравето и интересите на потребителите. Чрез новия закон ще се премахнат различията в регулаторната уредба, създаваща административни тежести на бизнеса, включително и регистрационните режими.

Законопроектът установява единна законодателна рамка, която регламентира конкретно:

  • – компетентните органи, които провеждат политиката в тази област;
  • – органите, които осъществяват официалния контрол върху елементите на агрохранителната верига;
  • – органът, извършващ оценката на риска по агрохранителната верига.

Включени са мерките, предприемани при кризи и извънредни ситуации по агрохранителната верига и финансирането на дейности, свързани с официалния контрол по агрохранителната верига.

Необходимостта от създаването на този нормативен акт се обуславя от факта, че към момента отделните елементи на агрохранителната верига са регламентирани поотделно в няколко закона.

 

За автора

Сродни публикации