Приеха пакета с изключителни мерки за подкрепа на агро-хранителния сектор » Съвети в земеделието

май 19, 2024

Приеха пакета с изключителни мерки за подкрепа на агро-хранителния сектор

ЕК  прие пакет от изключителни мерки за по-нататъшно подпомагане на селскостопанския и хранителния сектор.

На ход са държавите-членки.

Обявените от ЕК на 22 април изключителните мерки включват:

 • – помощ за частно съхранение за сектора на млечните продукти и месото;
 • – временното разрешение за самоорганизация на пазарни мерки от страна на оператори в тежко засегнати сектори;
 • – гъвкавост при изпълнението на програмите за подпомагане на пазара.

Извънредните мерки са разписани в публикуваните на 4 май 2020 г. в Официален вестник на ЕС.

 • – Делегиран регламент (ЕС) 2020/591 на Комисията от 30 април 2020 година за откриване на временна извънредна схема за помощ за частно складиране на някои видове сирена и за предварително определяне на размера на помощта;
 • – Делегиран регламент (ЕС) 2020/592 на Комисията от 30 април 2020 година относно временни извънредни мерки за дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета с цел преодоляване на смущенията на пазара в сектора на плодовете и зеленчуците и лозаро-винарския сектор, породени от пандемията от COVID-19 и свързаните с нея мерки;
 • – Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/593 на Комисията от 30 април 2020 година за разрешаване на споразумения и решения относно мерки за стабилизиране на пазара в сектора на картофите;
 • – Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/594 на Комисията от 30 април 2020 година за разрешаване на споразуменията и решенията относно мерки за стабилизиране на пазара в сектора на живите дървета и други растения, луковици, корени и други подобни, рязан цвят и декоративна растителност;
 • – Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/595 на Комисията от 30 април 2020 година за предоставяне на помощ за частно складиране на овче и козе месо и за предварително определяне на нейния размер;
 • – Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/596 на Комисията от 30 април 2020 година за предоставяне на помощ за частно складиране на прясно или охладено месо от едър рогат добитък на възраст осем месеца или повече и за предварително определяне на размера на помощта;
 • – Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/597 на Комисията от 30 април 2020 година за предоставяне на помощ за частно складиране на масло и за предварително определяне на нейния размер;
 • – Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/598 на Комисията от 30 април 2020 година за предоставяне на помощ за частно складиране на обезмаслено мляко на прах и за предварително определяне на нейния размер.
 

За автора

Сродни публикации