Приеха на второ четене промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност » Съвети в земеделието

ноември 29, 2021

Приеха на второ четене промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност

Акценти

  • Ще се определя най-малко по един регистриран ветеринарен лекар за всяко от населените места

Народното събрание прие на второ четене Закона за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Предстои обнародването му в Държавен вестник. Той цели актуализиране на националните мерки и решаване на някои спешни въпроси с оглед актуалната епизоотична обстановка в страната. Промените касаят режима за регистрация на личните стопанствал. Той ще бъде облекчен и безплатен.

По този начин се намалява административната тежест за гражданите. Това е основен приоритет на държавата. Отпада изискването стопаните да подават лично заявление за регистрация в ОДБХ. С цел улеснение то ще се подава при кмета или кметския наместник. Той от своя страна ще има 10-дневен срок да го предостави в ОДБХ. Законопроектът осигурява координиран подход от отделните институции при предприемане на необходимите мерки за контрол и ликвидиране на болестите по животните с цел гарантиране на националната сигурност.

Законодателните измененията са вследствие на усложнената епизоотична обстановка на територията на цяла Европа и имат за цел да гарантират здравето на животните и хората в България.

С промените се въвеждат още национални мерки, свързани с регламентирането на изискванията към собствениците и ползвателите на животновъдни обекти.

Допълват се задълженията на местната власт при констатиране на заболяване, с цел:

  • – по-добра координация;
  • – своевременно предприемане на мерки за ограничаване разпространението и ликвидиране на заразата.

Фермерите ще трябва да спазват изискванията за идентификация на животните, опазване на здравословното им състояние, както и да документират движението от и към животновъдните обекти. За тази цел ще е необходимо да създадат и изпълняват програми за самоконтрол на болести и да спазват определени изисквания при населване на животновъдните обекти.

Актуализирани са процедурите по лицензиране на употребата, производството, търговията на едро и дребно с ВМП.

Ще бъде подобрена и организацията на ветеринарномедицинското обслужване на животните на територията на дадено населено място. Въвежда се териториален принцип при сключване на договорите с регистрирани ветеринарни лекари за изпълнение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози на лични стопанства и за животновъдни обекти, регистрирани по чл.137, които не са си избрали ветеринарен лекар.

Директорът на ОДБХ определя населените места в съответната област, за които е необходимо ветеринарномедицинско обслужване. Ще се определя най-малко по един регистриран ветеринарен лекар за всяко от населените места. С цел осигуряване на биосигурност във фермите, не се позволява на регистрирани ветеринарни лекари, сключили договори за профилактика със собственици на индустриални ферми за свине и птици, да сключват такива и със собственици на лични стопанства.  Минималният брой на посещенията в обектите ще бъдат регламентирани в договорите, сключени между директора на ОДБХ и регистрираните ветеринарни лекари.

 

За автора

Сродни публикации