Приеха изцяло нов Закон за управление на агрохранителната верига » Съвети в земеделието

май 19, 2024

Приеха изцяло нов Закон за управление на агрохранителната верига

Акценти

  • Законопроектът установява единна законодателна рамка

Народното събрание прие на второ четене изцяло нов Закон за управление на агрохранителната верига.

Целта е да се гарантира висока степен на защита на здравето и интересите на потребителите. Чрез новия закон ще се премахнат различията в регулаторната уредба и регистрационните режими на търговските обекти.

Законопроектът установява единна законодателна рамка. Тя регламентира конкретно компетентните органи, които провеждат политиката , официалния контрол върху елементите на агрохранителната верига и органът, извършващ оценката на риска по агрохранителната верига.

Включени са мерките, предприемани при кризи и извънредни ситуации по агрохранителната верига и финансирането на дейности, свързани с официалния контрол по агрохранителната верига.

В Закона са разписани и условията и редът за разработване и изпълнение на Многогодишен национален план за контрол и определяне на национални референтни лаборатории за целите на официалния контрол и вземането на проби по агрохранителната верига.

Днес, 21 май 2020 г. Комисията по земеделие и храни в Народното събрание ще разгледа Закона за храните. След това той ще бъде внесен за гласуване в Народното събрание.

 

За автора

Сродни публикации