Приеха заповед с мерките срещу болестта „син език” в област Видин » Съвети в земеделието

юни 24, 2024

Приеха заповед с мерките срещу болестта „син език” в област Видин

Областната комисия за контрол на епидемиите, епизоотиите и зоонозните заболявания – Видин проведе заседание във връзка с неблагоприятното развитие на епизоотична обстановка в резултат на констатирани огнища на болестта „син език” по преживните животни на територията на страната. На заседанието д-р Цветан Топчиев, директор на ОДБХ-Видин, разясни конкретните причини за болестта и начина на заразяване, както и протичането на самото боледуване на животните. Беше представен проект на заповед на областният управител на Видин инж. Кръстьо Спасов с цел подобряване на организацията и изпълнението на мерките за контрол при проява и разпространение на болестта “син език” по преживните животни в област Видин. Заповедта с мерките беше приета и следва да е изпратена до всички заинтересовани лица, както и да кметовете на общини в област Видин. „В продължение на 15 години на територията на област Видин ежемесечно от месец март до месец ноември се изпълнява програма за надзор в сентинелни зони. Взимат се кръвни проби от преживни животни за наблюдаване на болестта „син език”. През всичките години досега няма нито една положителна проба, която да покаже, че има наличие на заболяването”, обясни на заседанието д-р Валери Велков, началник отдел „Здравеопазване на животните” в ОДБХ-Видин. По думите му мерките продължават, като ще бъдат подсигурени още две зони, от които ще се взимат кръвни проби. Досега в Северозападна България не е констатирано заболяването.

 

За автора

Сродни публикации