Приет е Законът за преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. » Съвети в земеделието

май 26, 2024

Приет е Законът за преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

Акценти

  • Предстои анкетирането на земеделските стопанства да започне на 1 септември 2020 г.

Министерският съвет днес одобри начина на подготовката, организацията и провеждането на преброяване на земеделските стопанства

Законът за преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. беше одобрен днес. Той трябва да послужи за продължаване поредицата от европейски изследвания на структурата на земеделските стопанства. Тяхната цел е да се проследят тенденциите в развитието на земеделските структури. Чрез изследванията се осигуряват статистически данни за земеделските стопанства, които служат като надеждна основа за бъдещата Обща селскостопанска политика в страната и в Европейският съюз.

Предстои анкетирането на земеделските стопанства да започне на 1 септември 2020 г. То ще приключи на 18 декември 2020 г. Предвидено е преброяването по интернет да продължи до 18 септември 2020 г. То ще се извършва чрез предоставяне на данни от всеки земеделски стопанин. За целта ще се използва уеб-базирано приложение и ще се попълва електронен въпросник. В оставащия период данните ще бъдат събирани от анкетьор. Това ще се случва чрез провеждане на интервю със стопанина.

Данните от преброяване в страната ще осигурят обобщена и изчерпателна информация за броя, типа и размера на земеделските стопанства, използването на земеделската земя и отглежданите селскостопански животни.

 

Сродни публикации