Приети са окончателните промени в Закона за животновъдството » Съвети в земеделието

август 10, 2022

Приети са окончателните промени в Закона за животновъдството

Акценти

  • Застрашените местни породи ще се удостоверяват от Националният съвет по генетични ресурси

Имуществени санкции от 1 500 до 2 000 лв грозят развъдните организации, които издават документи в нарушение на закона

Днес на второ четене парламентът прие промени в Закона за животновъдството. Сред тях са и тези, засягащи условията за получаване на разрешение за извършването на развъдна дейност. Такова ще издават признатите развъдни организации, които имат одобрени развъдни програми. За целта измененията в закона вече налагат подаване на общо заявление до министъра на земеделието, храните и горите. За разглеждане на документите следва да бъде създадена специална комисия. Тя ще разполага с месец, за да разгледа входираните документи, съобщават от БТА.

Приетите промени спомагат за прецизиране функциите и правомощията на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството. Тя ще трябва да създаде и поддържа база данни. В нея ще се пази информация за произхода на мъжките животни за разплод. Той ще трябва да бъде установяван чрез ДНК анализ или зоотехнически сертификат. Приетите днес промени дават възможност за всички породи в страната да бъда изготвен ДНК анализ.

Застрашените местни породи ще се удостоверяват от Националният съвет по генетични ресурси.

В закона е разписано, че предлагането на чистопородни разплодни животни, хибриди, сперма, яйцеклетки и ембриони на територията на страната може да се извършва при наличие на зоотехнически сертификат. Търговия с регистрирани еднокопитни ще трябва да се осъществява с придружаващ идентификационен документ (паспорт).

съдебно чукче върху документи

При неспазване на законовите изискванията, нарушителите ще бъдат наказвани с различни по размер глоби и санкции. Така за продажба на чистопородни разплодни животни, еднокопитни, хибриди, сперма, яйцеклетки и ембриони без да са изпълнени всички изисквания паричните глоби ще са в размер от 1 000 до 1 500 лв. Имуществените санкции ще бъдат от 1 500 до 2 000 лв. Такава ще се налага на развъдна организация, ако издаде в нарушение зоотехнически сертификат или идентификационен документ.

 

Сродни публикации