Прием по подмярка 4.2 през ноември » Съвети в земеделието

май 25, 2024

Прием по подмярка 4.2 през ноември

През ноември 2015 г. се очаква да бъде обявен прием на проекти по подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка и маркетинг на земеделска продукция" към Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2015-2020 г. За този прием е определен бюджет от 100 млн. евро, съобщи Министерството на земеделието и храните.
Комитетът за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2015-2020 г. одобри критериите и точките за класиране (ранкинг) на проектите.
Предложенията ще получават 30 точки, ако преработват над 75% суровина в секторите животновъдство, плодове и зеленчуци, съобщи Министерството на земеделието и храните.
"По този начин МЗХ продължава подкрепата си за чувствителните сектори в българското земеделие чрез ПРСР", заяви заместник-министърът на земеделието Васил Грудев.
Ефектите, които ще бъдат търсени от реализацията на проектите, са увеличаване на заетостта и подобряване на енергийната ефективност. За тези приоритети ще бъдат давани допълнителни точки.
На заседанието на Комитета за наблюдение е била гласувана и промяна на мярката "Агроекология и климат", която включва дейност за отглеждане на медоносни растения за осигуряване на паша на пчелите.
Според Грудев по този начин ще се осигури запазване на биоразнообразието, като същевременно ще се подпомогне и пчеларският сектор. Той е уточнил, че земеделските стопани, които искат да се възползват от тази промяна, ще трябва да имат договор с пчелари, които са регистрирани в Българската агенция по безопасност на храните или имат собствени кошери.
Предстои процедура за нотификация на ПРСР 2014-2020 г., като амбицията е новата мярка да започне да се прилага от следващата кампания за директни плащания през 2016 г., е заявил Грудев.

 

За автора

Сродни публикации