Приемът по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ ще започне на 29 юни » Съвети в земеделието

май 20, 2024

Приемът по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ ще започне на 29 юни

„Приемът по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ ще започне на 29 юни. Индикативният бюджет е 35 млн. евро, което е около половината от ресурса по мярката“. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев. Той допълни, че бенефициентите ще могат да подават своите проекти в рамките на един месец.

Очаква се да бъдат подадени голям брой заявления, като желаещите да кандидатстват могат да се обръщат към "Съвети в земеделието" ООД както за изготвяне на проекти, така и за обучения. 

„По приключилия на 8 юни прием по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства“ са подадени 3360 проекта с инвестиционни намерения за над 2,1 млрд. лева“, допълни още Грудев. Исканото по тях съфинансиране е на стойност 1.1 млрд. лв, при индикативен бюджет по приема от 300 млн. лева. Първият анализ на проектите показва, че по-голямата част от проектите са много качествени и са в приоритетните сектори – животновъдство, плодове и зеленчуци, и биоземеделието.

„От проектите, които са подадени по мярка 4.1. можем да кажем , че бенефициентите са подготвени и могат да захранят програмата с качествени проекти, коментира още заместник-министър Васил Грудев. По този начин се надявам в края на програмния период да не говорим за евентуални загуби, а за това как са изразходвани средствата, за да се изгради едно конкурентно българско земеделие. Според него до края на годината ще бъде отворен още един прием по мярка 4.1., а също така и прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в маркетинг/преработка на земеделска продукция“. „Индикативните бюджети по тях ще станат ясни, след като се анализира първият прием по мярка 4.1.“ Заместник-министър Грудев отново припомни, че до края на програмния период средствата за инвестиции по европейските фондове и националното подпомагане ще бъдат около 17 млрд. лева.

Повече информация за подмярка 6.1 можете да намерите ТУК.

 

За автора

Сродни публикации