Прием за мини мандри стартира до дни » Съвети в земеделието

юли 06, 2022

Прием за мини мандри стартира до дни

Акценти

  • Бюджетът на помощта е в размер на 1,5 млн.лв.

Кандидатите ще могат да подават заявления от 18 март

Очаква се на 18 март 2019 г. да стартира приемът на заявления по държавната помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко” или за т.нар. мини мандри.

Мляко

Това стана ясно по време на блиц-контрола в парламентарната комисия по земеделие и гори. Министърът на земеделието, храните и горите обясни, че вече са одобрени и указанията за прилагане на схемата. Тя е нотифицирана от Европейската комисия. Бюджетът на помощта е в размер на 1,5 млн.лв. Той е одобрен с решение на УС на Държавен фонд „Земеделие“.

Регистрираните земеделски стопани могат да получат подпомагане по схемата. Необходимо е обаче да отговарят на изискванията на Наредба №26 от 14.10.2010 г. Тя е за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход (малки и средни предприятия, включително организации и групи производители), които преработват и реализират сами своята продукция.

До 50 % от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един бенефициер е максималният интензитет на помощта. Той не трябва да надвишава стойността от 60 000 лв.

 

Сродни публикации