Приемът на проекти по мярка 112 Млад фермер ще закъснее » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Приемът на проекти по мярка 112 Млад фермер ще закъснее

Приемът на заявления по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ ще започне по-късно от обявения срок в индикативния график за приеми по мерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
Това информира Министерство на земеделието и храните на интернет страницата си.
Предвиденият срок за прием по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ в обявения график (27 май – 14 юни, 2013 г.) се отлага за по-късна дата, която допълнително ще бъде обявена на страницата на ПРСР.
Съгласно Наредба № 9 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., при вземане на решение за започване на период на прием на заявления за подпомагане, съобщението се публикува най-малко 10 календарни дни преди започването на приема на електронните страници на Министерството на земеделието и храните и Разплащателна агенция и на общодостъпно място в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ и областните дирекции „Земеделие“.

 

За автора

Сродни публикации