Приемът за сертифициране по GLOBALG.A.P. започва през февруари » Съвети в земеделието

март 24, 2023

Приемът за сертифициране по GLOBALG.A.P. започва през февруари

Акценти

  • Задължително условие за отпускане на финансиране е получаването на валиден сертификат за съответствие със стандарта GLOBALG.A.P.

Документи ще могат да се подават до края на месец август

Престои от следващия месец да стартира прием на заявления за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P. Документи ще могат да се подават в срок от 11 февруари до 31 август. УС на ДФЗ утвърди размера на държавната помощ, която ще бъде разпределена. Тя ще бъде 100 000 лв. Финансиране ще бъде отпускано в помощ на малки и средни предприятия – земеделски стопани, признати групи или организации на производители в сектор „Плодове и зеленчуци“. То ще е за „ново участие“ в стандарта GLOBALG.A.P.

Отпусканите парични средства имат за цел да подпомогнат земеделските стопани при въвеждане на стандарта GLOBALG.A.P. Чрез тях ще се оптимизира процеса по производство на качествени селскостопански продукти в сектор „Плодове и зеленчуци“. В допълнение ще се намали използването на химически суровини и се минимизира вредното въздействие на земеделските операции върху околната среда.

Финансовата подкрепа е насочена към малки и средни предприятия – земеделски стопани, признати групи или организации на производители в сектор „Плодове и зеленчуци“. Това трябва да бъде като стимул за тях за „ново участие“ в стандарта GLOBALG.A.P.

Максималния период на плащане на средствата е до пет години. За бенефициер годишно тя е в не повече от 1 200 лв. с включено ДДС. За група или организация годишно средствата са максимум до 5 000 лв., с включено ДДС. Не се допуска за подпомагане данъкът върху добавената стойност (ДДС). Изключение са случаите, когато не подлежи на възстановяване съгласно законодателството в областта на ДДС.

Производителите на селскостопанска продукция ще получават средствата на годишна база. В тази връзка, за да получат финансиране, те задължително ще трябва да получат валиден сертификат за съответствие със стандарта GLOBALG.A.P.

Необходимо е след като успешно приключи сертификацията, земеделският стопанин или организацията да предоставят в ДФЗ необходимите документи. Те са подробно описани в указанията по схемата. В срок до 30 работни дни от представяне на документите следва да им бъде изплатена финансовата помощ.

 

Сродни публикации