Приемната в ДФЗ продължава да работи ежедневно » Съвети в земеделието

юни 24, 2024

Приемната в ДФЗ продължава да работи ежедневно

Приемната за граждани в ДФ „Земеделие“ (ДФЗ) – РА продължава да работи ежедневно. Кандидатите с проекти по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 (ПРСР) могат да си запишат предварителен час за посещение на телефон 02/ 81 87 217. В приемната по ПРСР се извършват консултации за проектите на частните кандидати, на общините, на вероизповеданията и на Местни инициативни групи. Кандидатите могат да обсъдят възникнали казуси, да направят проверка на предварителния и последващ контрол на обществените поръчки, сключването на анекси при промени по вече подписани договори и др. За всички останали въпроси по ПРСР кандидатите могат се информират и на вече познатите горещи телефони, публикувани в секция „Информационен център”. Продължават да функционират и телефоните за всички останали програми, които ДФ „Земеделие” прилага – Селскостопански пазарни механизми, Рибарство и аквакултури и Държавни помощи.

Сряда става приемен ден за земеделските производители, които имат нерешени казуси или въпроси по схемите и мерките от Директните плащания. Кандидатите ще могат да получават информация на място в ДФ „Земеделие“ – РА след предварително записване на телефон 02/ 81 87 589. Приемният ден в сряда се въвежда, за да могат бенефициентите да получават по-пълна и качествена информация, както и за оптимизиране на работата. Горещите телефони за справки по Директните плащания в рамките на работното време – от 09 ч. до 17.30 ч., се запазват – 02/ 81 87 479 и 02/ 81 87 449.

Приемната се намира на първия етаж в сградата на ЦУ на ДФ „Земеделие” в София, кв. Павлово, бул. „Цар Борис III” № 136.

 

За автора

Сродни публикации