Стартират приеми на заявления по две мерки от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 » Съвети в земеделието

май 30, 2024

Стартират приеми на заявления по две мерки от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018

Изпълнителната агенция по лозата и виното стартира приеми на заявления по две мерки от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 – „Инвестиции в предприятия”  и „Популяризиране на пазарите на трети държави”. Процедурите стартират от 8 юли 2014 г. въз основа на Заповеди от министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков.

Необходимата документация за кандидатстване по двете мерки може да бъде намерена на следните ел. адреси: http://www.eavw.com/index.php?lg=bg&menuid=4&submenuid=1220; http://www.eavw.com/index.php?lg=bg&menuid=4&submenuid=1219. За целия програмен период 2014 – 2018 г., бюджетът по мярка „Инвестиции в предприятия” е в размер на 42 500 000 евро, или по 8 500 000 евро за всяка финансова година. За „Популяризиране на пазарите на трети държави” общият бюджет е 7 500 000 евро, или по 1 500 000 евро за всяка финансова година.

Подпомагането по мярка „Инвестиции в предприятия” обхваща дейности за производството на лозаро-винарските продукти от гроздето до бутилирането и етикетирането на виното. Максималният размер на финансовата помощ е до 50% от стойността на действителните разходи за изпълнение на всяка конкретно определена дейност, като максималният размер на общите допустими разходи за един кандидат е левовата равностойност на 400 000 евро. Плащанията по инвестиционния проект могат да бъдат окончателни и не се допускат авансови и междинни плащания на финансовата помощ.

Финансовата помощ по мярка „Популяризиране на пазарите на трети държави” е до 80% от стойността на допустимите разходи, както следва: до 30% национално съфинансиране и до 50% финансиране от Европейския фонд за гарантиране в земеделието. Финансова помощ по мярката могат да получат търговски дружества; професионални организации; организации на производители и междупрофесионални организации по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки; държавни органи и институции, чиято дейност е свързана с насърчаване на бизнеса; както и притежатели на търговски марки, регистрирани съгласно изискванията на националното законодателство, прилагащи проекти, насочени към популяризиране на търговска марка.

 

За автора

Сродни публикации