Приемат се заявления за хуманно отношение към свинете » Съвети в земеделието

юли 16, 2024

Приемат се заявления за хуманно отношение към свинете

Акценти

  • Предвидено е помощта да бъде изплатена в срок до един месец след крайната дата за подаване на заявления

Предстои по схемата да бъдат изплатени 33 000 000 лв

От днес, 18 март 2019 г., стартира и приемът по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“. Желаещите да участват ще могат да подават заявления до 29 март 2019 г.

За получаване на държавна помощ за отглеждането на прасета за угояване свиневъдите следва да:

  • отговарят на изискванията за участие, дадени в указания за прилагане на схемата;
  • са посочили в заявленията за кандидатстване брой животни. Именно за тях те биха могли да получат финансова подкрепа.

Важно е да отбележим, че за подпомагане на угоени прасета, документи за участие ще се приемат, както следва:

  • първи транш ще бъде отворен от 2 до 17 май 2019 г.;
  • заявления за втори вторият транш ще приемат от 2 до 17 септември;
  • трети транш ще бъде отворен от 7 до 18 октомври 2019 година.

Предвидено е помощта да бъде изплатена в срок до един месец след крайната дата за подаване на заявления. По схемата финансовият ресурс за 2019 г. е в размер на 33 000 000 лева.

Мерките, за които ще бъде отпускана държавна подкрепа и попадат в схемата за хуманно отношение към свинете са:

  • Мярка А – Осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10% над задължителния стандарт;
  • Мярка Б – Осигуряване на изкуствено осветление за най-малко 11 часа (повече отколкото се изисква по стандарт);
  • Мярка В – Използване на фуражи, съдържащ деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг.;

В интернет страницата на ДФЗ са публикувани указания относно схемата.

 

Сродни публикации