Вече приемат проектни предложения по подмярка 6.4.1 » Съвети в земеделието

септември 29, 2023

Вече приемат проектни предложения по подмярка 6.4.1

Акценти

  • Финансовите средства, които са предвидени общо за трите направления са в размер на 68 млн. евро

Финансовата подкрепа е предназначена за кандидатите желаещи да инвестират в неземеделски дейности

Преди броени дни, на 5 септември, започна приемът по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020. Подаваните проектни предложения трябва да са във връзка с инвестициите на територията на селските райони в страната, които правят земеделските стопани и микропредприятията.

Участието по подмярката ще протече чрез три процедури в зависимост от следните видове подпомагани дейности:

  • инвестиции за развитие на занаятите;
  • инвестиции за развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности;
  • инвестиции за производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Финансовите средства, които са предвидени за разпределение между бенефициентите са в размер на 68 млн. евро, като те са общо за трите направления.

Документи за участие се подават чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН). Крайният срок за това е до 17.30 часа на 07.12.2018 г.

инструменти за работа

Всеки кандидат има право да поиска допълнителни разяснения във връзка с документите и условията за участие. Това трябва да се случи в срок до три седмици преди крайната дата за прием. Разясненията ще бъдат публикувани в интернет до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

 

 

Сродни публикации