Придаване на оплодената пчелна майка без клетки » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Придаване на оплодената пчелна майка без клетки

Акценти

  • При неблагоприятни условия за успешно приемане майките предварително се придават на временна отводка, която се формира в горния корпус на много корпусния кошер

Прави се само при благоприятно време, когато има добра паша и пчелните семейства са спокойни. Използват се следните начини:

По обяд при хубаво време, когато старите пчели са на паша, без да се подпушва и да се тревожи семейството, ако е възможно, пчеларят изважда питата със старата майка. Тя се премахва и веднага на същото място между младите пчели той пуска новата оплодена пчелна майка. След това кошерът бързо се затваря.

Новата майка се поставя в чиния с гъст течен мед и след 10-15 минути, като се измори, се пренася на питата на осиротялото семейство.

Привечер, 3 – 4 часа след премахването на старата майка, през входа на кошера пчеларят пуска 1-2 кълба пушек и след 4 – 5 минути от­там той пуска новата майка. Важно е да се знае, че новата майка предварително трябва е на­мазана с течен мед по възможност от същия кошер. Тъй като семейството е спо­койно, а намазаната майка се движи бавно и пчелите устано­вяват с нея хранителен контакт в началото, те в повечето случаи благосклонно я приемат.

Останалото съдържанието е само за регистрирани потребители. Моля Влезте в профила си.
 

Сродни публикации