Привършват с жътвата в Шуменско » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Привършват с жътвата в Шуменско

Акценти

  • Отчетени са добиви от ечемик и рапица

Честите валежи през изминалите месеци бяха голяма пречка за работата по прибиране на житото. Сега обаче то е прибрано на 90,39 %.

В областта общо засетите площи със зърнената култура са в размер на 512 657 дка. До сега са обработени 463 412 дка. От тях полученото количество зърно е в размер на 229 120,7 тона. Отчетеният среден добив е 494 кг/дка.

При ечемикът дейностите по прибирането на реколтата се извършват по-бързо. От заетите с него площи са обработени 98,25 %.  Това са 71 106 дка от общо заети с тази култура 73 519 дка. Добивите към момента възлизат на 35 901 тона, а средният добив е в размер на 498 кг/дка.

При маслодайната рапица жътвата е с темпове близки до тези на прибиране на пшеницата. До момента са реколтирани 90,30 % от засетите площи. Общо в региона те са 77 922 дка. Обработените земи са  в размер на 70 120 дка. Получената от тях продукция от маслодайна рапица е 16 265 тона. Средният добив от маслодайната култура е 232 кг/дка.

 

Сродни публикации