Претенциите за компенсации на животновъдите били неоснователни » Съвети в земеделието

септември 30, 2023

Претенциите за компенсации на животновъдите били неоснователни

Акценти

  • Решението на съда е отменително, а не наказателно
  • Неговото действие ще бъде занапред

Във връзка с решението на Върховния административен съд (ВАС) за отмяна на чл. 23 на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания от Министерството на земеделието, храните и горите обясниха, че компенсации за пропуснати ползи няма да има.

По отношение доводите на ВАС за формално неспазената процедура по Закона за нормативните актове, липсата на таблица за съответствие с правото на ЕС и доказателства за предварителна оценка на въздействието на нормативния акт от министерството обясниха, че те не са по същество на текста на чл. 23.

От ведомството се обосноваха още и с аргумента, че решението на съда е отменително, а не наказателно и не засяга правата за кампания 2017 г., които са придобити преди датата на постановяването му. Неговото действие ще бъде занапред.

От министерството изразиха становище, че предявяването на претенции за компенсации и пропуснати ползи е неоснователно.

 

Сродни публикации