Пресконференция за двойния стандарт на стоките ще се проведе на 14 май » Съвети в земеделието

юли 24, 2024

Пресконференция за двойния стандарт на стоките ще се проведе на 14 май

Акценти

  • БАБХ е включена в изпълнението на проекта като компетентен орган

Представители на БАБХ ще вземат участие в събитието.

На 14 май 2019 г. ще се проведе пресконференция, организирана от Комисията за защита на потребителите (КЗП). Тя ще бъде във връзка с изнасяне на резултатите от проведено проучване на пазара на храни и спиртни напитки и на големите им дистрибутори в Европейския съюз. Събитието ще започне от 10:00 ч. То ще се състои в зала „Витоша“ на хотел „Маринела”, София. В него ще участват представители от ръководството на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

В рамките на развивания от КЗП проект е извършен анализ на пазара в България и свързаният с това подбор на продуктови групи. Самият проект е свързан с двойния стандарт при потребителските стоки – „Комплекс от мерки за установяване на нелоялни търговски практики 811238 – CONC-CPC-2017 България“. Финансиране за изпълнението му е осигурено от Програмата на Европейския съюз за потребителите (2014-2020).

БАБХ е включена в изпълнението на проекта като компетентен орган. Агенцията ще подпомага дейностите на КЗП. Тя ще участва при вземането на проби и извършването на сравнителен анализ на резултатите.

Предвидено е в рамките на пресконференцията ще бъдат представени избраните продукти. те са от определените в проекта продуктови групи стоки (храни и напитки). От тях следва да бъдат закупени проби за извършването на анализ и съпоставка. Ще бъдат разяснени принципите на подбор на продуктите и механизмът на вземане на пробите. Ще се разясни и методиката на самото изследване. Допълнително информация ще бъде дадена и относно оценката на съответствието в състава и сетивните свойства на храни от дадена марка, предлагана на различните пазари в Европейския съюз.

 

Сродни публикации