Препоръки за хранене на млечни крави » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Препоръки за хранене на млечни крави

Акценти

  • Смилането на храната при преживното животно става под влияние на огромен брой микроорганизми от различни родове и видове

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА НАУЧНООБОСНОВАНОТО ХРАНЕНЕ НА КРАВИ

1.1. Приложение на нормираното хранене

Без преувеличение можем да твърдим, че храненето на кравите има най-голяма роля за високите постижения в съвременната кравеферма. Нивото на млечността в 75 % се обуславя от средовите фактори, на първо място хранене и гледане. Делът на фуражите в себестойността на млякото заема около 65-70 %. Нещо повече, трябва да подчертаем, че млечността на кравите е достигнала постепенно 8000-10000 кг, едва след като фермерите са започнали да отделят по-специално внимание на фуражното производство (изкуствени пасища и ливади, цвекло, люцерна, силажи и др.) и кравите са престанали да разчитат единствено на природните дадености. Селекционните усилия на развъдчиците са могли да дадат резултат едва след като е било приложено нормираното хранене.

В съвременната практика на кравефермите нормираното хранене е добило по-опростена форма.
Останалото съдържанието е само за регистрирани потребители. Моля Влезте в профила си.

 

Сродни публикации