Прекомерната употреба на ресурси застрашава животните » Съвети в земеделието

септември 22, 2023

Прекомерната употреба на ресурси застрашава животните

Акценти

  • Всеки ден човечеството използва повече, отколкото екосистеми могат да възпроизвеждат

Расте броя на животинските видове, които не оцеляват заради липсата на подходящи местообитания.

По оперативни данни, предоставени от ООН, в някои страни от ЕС вече са изчезнали близо 24% от видовете пеперуди, птици и бозайници.

Статистически данни сочат, че на всеки 15 минути изчезва по един вид. Основна причини за тези драстични загуби е промяната в местообитанията на животните. Корекцията в предназначението на много площи вече лесно ги превръща в земеделски земи. Така естествената среда за животинските видове териториално става все по-ограничена. В търсене на храна и нови местообитания много от животните умират.

Изчезването на горските територии застрашава сериозно популациите на птиците и тяхното разнообразие. Употребата на пестициди и други агресивни препарати за растителна защита на свои ред водят до спад в броя на опрашителите, не само на пчелите, но и на различни пеперуди и други насекоми. Замърсяването на околната среда води и до замърсяване на подпочвените води. Това е друга причина за отравянето и смъртността на много видове животни. Влошеното състояние на околната среда с всяка следваща година става все по-сериозен проблем.

Друг тревожен факт е прекомерната употреба на ресурси. Всеки ден човечеството използва повече, отколкото екосистеми могат да възпроизвеждат. Данните сочат, че до 2017 г. вече са използвани 1,7 пъти повече ресурси, отколкото могат да бъдат възобновени.

Промяната на начина на използване на влажните зони също ограничава до голяма степен шансовете за оцеляване на много видове птици.

 

Сродни публикации