През 2020 г. ще се броят земеделските стопанства » Съвети в земеделието

юли 23, 2024

През 2020 г. ще се броят земеделските стопанства

Акценти

  • Срокът за преброяването ще може да се удължи с не повече от два месеца

Проектозакона мина без възражения на първо четене в парламента

Вчера за първо гласуване в парламента беше внесен Законопроект за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г. Той беше приет със 119 гласа „за“, без „против“ и с 1 „въздържал се“. Със закона се урежда подготовката, организацията и провеждането на преброяването на земеделските стопанства в страната през 2020 г. Това е най-голямото, подробно и изчерпателно статистическо изследване в областта на земеделието. По препоръка на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO) то се провежда на всеки 10 години.

Целите, начина и времето за извършване на преброяването, както и отговорните за него органи, структури, организации и ведомства са разписани в проектозакона. Определени са методите за събиране на данни от земеделските стопани, прагът за земеделско стопанство, периодът на провеждане на преброяването, пробното такова. Определени са обема и вида на информацията, която ще се изисква от земеделските стопани.

Според разписаните текстове преброяването ще започне в 8.00 часа на 1 септември 2020 г. Ще приключи в 20.00 часа на 18 декември 2020 г. По интернет данните ще могат да се подават от 8.00 часа на 1 септември до 24.00 часа на 18 септември 2020 г. За целта ще се използва уеб-базирано приложение. Земеделските стопани ще трябва да попълнят електронен въпросник.

От 8.00 часа на 19 септември до 20.00 часа на 18 декември  2020 г. преброяването ще продължи да се извършва с анкетьор. Той ще има ангажимента да интервюира стопаните, за да събере необходимата информация. Това ще се случва чрез попълването на въпросник на хартиен носител или чрез онлайн въвеждане с помощта на преносимо електронно устройство. При необходимост министърът на земеделието, храните и горите ще може да удължи срока с не повече от два месеца. Това ще се случва само с негова заповед.

 

Сродни публикации